Moon clips är plåtbrickor som håller sex patroner i läge för att snabbt ladda revolvertrumman. Brickan sitter kvar på patronerna i trumman, och när patronerna är avskjutna så följer brickan med patronhylsorna ut vid tömning av trumman. 

För att det ska gå att använda moon clips måste trumman vara nerfräst motsvarande plåtbrickans tjocklek, så att utrymmet bakom patronerna, "head space", blir detsamma som utan moon clips.

Fasningen längs kamrarnas utsida underlättar för patronerna att glida ner utan att de fastnar till på hylsornas kant.

  

  

 

 

Fräsningen gör jag med trumman monterad i en jigg på ett rundmatningsbord i fräsmaskinen. På så sätt kan trumman vridas med hög precision mellan trummans kammare.

Patronlägenas ytterkant lämnas obearbetad, så en trumma fräst för moon clips kan fortfarande laddas med lösa patroner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Den färdiga fräsningen ser ut som på bilden. Nerfräsningen är 0,7 mm, och svarar mot måtten på en moon clip från förtaget TK Custom i USA. De har moon clips för Smith & Wesson 686 för patroner i .38 special. Deras moon clips är specifika för olika fabrikat av patronhylsor, eftersom hylsorna kan ha olika mått precis under bakkanten där de ska hållas fast av en moon clip.

 Fördelen med att använda moon clips är dels snabb omladdning, dels att det är lättare att samla upp hylsorna som fortfarande sitter fast i sin clip efter att de fallit till marken. Nackdelen kan vara att det inte går att blanda hylsfabrikat, att det krävs tillräckligt antal moon clips för att ha färdigladdade clips för en hel match, att det kan uppfattas som bökigt att sätta dit patronerna liksom att ta bort hylsorna efteråt ur clipsen. Dock finns det verktyg som underlättar att montera och ta bort hylsor ur clipsen, och det borde gå att uppnå snabbare omladdningar än vad som är möjligt med snabbladdare.

Moon clips för .38 special och tillbehör för dessa säljs via http://www.tkcustom.com/ i USA, som också kan leverera till Sverige.

Moon clips har använts länge inom dynamiskt skytte för revolvrar i .45 auto, men har än så länge varit ovanliga bland revolverskyttar inom PPC som skjuter .38 special. Det är egentligen förvånande, det borde gå att uppnå snabbare omladdningar med clips.