Fasta priser inkl moms

Generella arbeten

Rengöring, kontroll    540:-
Provskjutning med funktionskontroll    360:- (ammo tillkommer)
Provskjutning med siktesjustering    460:- (ammo tillkommer)
Funktionstest av ett magasin    250:- (ammo tillkommer)
Funktionstest av följande magasin    75:- (ammo tillkommer)
Borra och gänga ett skruvhål  (för ramp, underlug etc.)   230:-
Borra och gänga följande skruvhål    150:-
Fräsa sidor eller topp på korn    260:- (blånering 300:- tillkommer)
Blånering av enstaka vapendel, med kemisk strippning (utan slipning)  400:-
Blånering av enstaka vapendel, med kemisk strippning och lätt polering  900:-
Blånering av helt vapen med kemisk strippning och lätt polering    1800:-
Blånering av helt vapen som du slipat själv  1200:-
Blånering av vapendel som du slipat själv  500:-

Pistol

Tryckesjustering  1911 inklusive kloner  1450:- (provskjutning ingår)
Tryckesjustering CZ eller Tanfoglio   1800:-  (provskjutning ingår)
1911, inpassning av ny pipbussning för befintlig pipa  600:-
1911, inpassning av ny matchpipa  2160:- (provskjutning ingår)
Fräsning för Aristocrat trelägessikte 1280:-
Fräsning för sikte av Bomar-typ 980:-
Fräsning av laxspår för korn, inkl. montage 640:-
Montera eller byta laxat sikte eller korn 360:-

Revolver

Rikta oket    280:-
Montera låsning för oket med kula och fjäder    400:-
Fasa trummans patronlägen    310:-
Montera ny pipa    1150:-
Tryckesjobb, förbättring av DA-tryck med bibehållen invägning i SA    1200:-
Justera trummans axialspel    220:-
Justera trummans indexering med inpassning av hand i överdimension    600:-
Passa in ny frammatningsstjärna    1340:-
Justera spel pipa/trumma genom att flytta tillbaka pipan    1150:-
Montera siktesramp eller underlug på PPC-pipa (borrning och gängning av två skruvhål)    380:-
Fräsa spår för stiftat S&W korn  700:-
Montera triggerstop i avtryckaren  460:-
Slipa om formen på avtryckaren  420:-

Fräsa trumma S&W 686, för TK Custom moon clips  1150:-

Övriga arbeten, timdebitering

Arbete per timme 475:-
Maskinarbete per timme 580:-
Minimidebitering för arbete 250:-