För provskjutning disponerar vi en inomhusskjutbana, som möjliggör tester året om. Funktionstester görs vid skjutbänken på vanligt sätt, medan precision kan testas i skottstol på 25 eller 50 m avstånd. Skottstolen är en mekanisk anordning som fixerar vapnet i samma läge skott efter skott, samtidigt som vapnet kan rekylera uppåt på ett sätt som påminner om när man handhåller vapnet.Skottstolen är vridbar och justerbar i höjdled, och målet kan placeras på 25 eller 50 meters avstånd.

 

 

 

 

 

Träffbildens storlek måste ses som summan av ett antal variabler som var och en ger upphov till spridning - vibrationer i skottstolens fundament, glapp i själva skottstolen, glapp i infästningen av pistolen, spel mellan mantel och stomme, spel mellan pipa och mantel, fel i pipans lopp och variationer i ammunitionen.

När det gäller pistoler är det bara meningsfullt att testa vapen som är tajta mellan mantel och stomme i skottstolen. Till skillnad från en skytt så siktar inte skottstolen utmed riktmedlen på manteln, utan håller bara kolven i samma läge från skott till skott. Skottstolen håller pistolen mycket stadigare än vad någon skytt kan göra, men den kompenserar inte för glappet mellan mantel och stomme, vilket skytten gör genom att rikta med riktmedlen på manteln. Ett glapp på 10 hundradels mm mellan mantel och stomme motsvarar en spridning på 20 mm på en träffbild på 25 m, eller 40 mm spridning på 50 m, så det behövs inte mycket glapp där för att göra kvaliteten på pipan eller inpassningen av pipan i manteln svårbedömd. Pistolen på bilden är en Norinco 1911 i kaliber .45 auto, där jag passat in manteln till ett spel på 8 hundradels mm i höjdled och 4 hundradels mm i sidled (mätt med mätklocka), vilket räcker för att det ska vara meningsfullt att pröva pipans kvalitet och inpassning.

 

Pipan är av fabrikatet IGB, som jag passat in till pistolen. IGB-piporna tillverkas i Österrike och importeras av Double Alpha Equipment i Stockholm. Träffbildens mått, mätt centrum till centrum mellan de yttersta skotthålen, blev 29 mm på 25 m avstånd, med Magtech 45 B ammunition.Träffbildens storlek är tämligen likartad från serie till serie.

 

 

 

 

 

 

 

På 50 m avstånd blev spridningen 44 mm, mätt på samma sätt (hålet längst upp är ett dubbelskott). Om glappet mellan mantel och stomme varit större, så hade träffbilden försämrats i det här försöket, trots att pistolen förmodligen ändå gett ungefär samma resultat i händerna på en duktig skytt. Slutsatsen blir att en pistol som ger bra resultat i skottstol alltid ger goda förutsättningar för en duktig skytt, medan en pistol som ger sämre resultat i skottstol antingen kan skjuta bra eller dåligt i händerna på en god skytt, beroende på om orsaken är dålig pipa eller dålig inpassning av pipan - eller om orsaken bara sammanhänger med ett måttligt glapp mellan mantel och stomme.

Revolvrar uppvisar inte det här problemet, eftersom pipan är fast monterad mot stommen. De kritiska faktorerna för precisionen på en revolver, förutom pipans kondition, är att trumman linjerar med pipan i skottläge för alla trummans kammare, och att trummans kammare är likformiga i diameter.