Fräsning för trelägessikte

Aristocrat gör ett sikte med tre olika höjdlägen, som kan förinställas av skytten. Sedan går det snabbt att skifta mellan dessa lägen med hjälp av en skruv med snäpplägen. Siktet använda framför allt av PPC-skyttar som vill "rikta pil" på de längre avstånden, men siktet fungerar också bra för att snabbt och pålitligt skifta mellan precisions- och fält- eller duellinställning.

Siktet är stabilt och välgjort, men kräver ganska omfattande fräsning av manteln eftersom det ska monteras försänkt.

Här är det manteln till en 1911 pistol som är uppspänd i fräsmaskinen. Jag använder hårdmetallfräsar för att få snygga snitt. Siktet har en klack som är ytterligare nedsänkt och tar upp rekylkrafterna. Siktet sitter därför stadigt med hjälp av två skruvar, i hål som jag borrar och gängar.

Efter fräsning och gängning bör manteln blåneras om, dels för att undvika korrosion men också för att den frästa ytan längst bak på manteln, under siktbladet, syns med monterat sikte.

Siktet kräver i regel ett högre korn, särskilt gäller det PPC-skyttar som vill rikta pil.

 

Infräsning av Aristocrat sikte på Neuhausen

Här är en mantel med färdig fräsning för trelägessikte. Urfräsningen för rekylklacken längst fram gör att siktet sitter stadigt.

Manteln är färdigbearbetad och klar för omblånering.

 

 

 

 

 

Byte till stiftat korn på S&W

 

swsiktebort

 

De tidiga modellerna av S&W revolvrar har fast korn, som är tillverkat som en´del av pipan. Men många skyttar föredrar ett mer targetbetonat korn, med brant vinkel mot skytten för bästa kontrast. Det går att fräsa ner originalkornet så att kornrampen blir slät.

 

 

 

 

 

Därefter skär man ett spår enligt den nyare S&W standarden, med hjälp av en särskild fräs, som egentligen är gjord för att fräsa spår för woodruffkilar i maskinaxlar. Spåret ska vara bredare än fräsen, så jag gör först ett centralt spår, som sedan vidgas åt sidorna till rätt bredd. Woodruffräsen har nersvarvad axel, för att nå tillräckligt djupt. Därefter borrar jag hålet för stiftet, genom kornramp och korn.

Bilden nedan visar resultatet, med stiftat korn av targettyp. Kornet kan bytas mot andra stiftade korn för S&W, om skytten senare skulle vilja byta till annan typ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fräsning för Weigandramp på S&W

På de äldre S&W revolvrarna är kornet fast monterat i pipan och går inte att byta. Många skyttar vill ha ett mer targetbetonat korn, den sluttande rampen mot skytten ser aldrig riktigt svart ut på originalkornet. På vissa modeller går det att fräsa för ett stiftat korn, men på andra modeller är rampen för kort. En möjlighet då är den kornramp som Weigand tillverkar, som också medger lätt utbyte av kornet, om man senare vill byta till annan form, bredd eller höjd.

Det första momentet är att fräsa bort det gamla kornet, och rampen under kornet. Pipan på de äldre revolvrarna är konisk, så man måste noggrant justera uppspänningen i fräsmaskinen så att pipan är horisontell och parallell med fräsens rörelse i y-led, annars skulle rampen bli snett monterad. Stommens kolv justerar jag så att den blir parallell med fräsmaskinens pelare, så att kornet blir rakt. Jag använder bitar av stilmetall som mellanlägg, för att få en stadig uppspänning utan skador på blåneringen.

 

 

Så hör ser det frästa spåret ut. Hela det gamla kornet och rampen under är bortfräst, och spåret blir försänkt i pipan. Weigands ramp blir stadigt fixerad med lätt presspassning i spåret, och sitter dessutom med en skruv, skruvhålet syns längst bak i spåret.

De små slitsarna framför skruvhålet är rester av fabrikens infästning av det gamla kornet.  

 

Det eleganta med Weigands lösning är dels att kornet är lätt utbytbart utan verktyg, och dels att fräsningen döljs helt av den nya rampen. På så sätt behövs ingen omblånering, som annars skulle fördyra installationen. Rampen finns också i rostfritt utförande för de nyare revolvrarna.

Själva kornet finns i olika höjd och form, men också som ett obearbetat universalkorn som jag kan fräsa till den form och höjd som kunden föredrar. Här är det utpräglad targetform med bakåtlutande sida mot skytten, för bästa svärta.

 

Fiberoptik och färgpunkter

 

En fiberoptisk insats i kornet är ett sätt att få en lysande färgpunkt att rikta med. Fiberoptiken fungerar genom att samla in ljus uppifrån, och koncentrera det till den synliga änden i kornet. Den fiberoptiska staven finns i rött och grönt utförande, med en diameter på 1,0 eller 1,5 mm.

Åsikterna om nyttan med färgpunkter i riktmedlen går isär mellan olika skyttar och för olika skytteformer. Det kan också finnas regelstyrda begränsningar för vilka riktmedel som är tillåtna. Skyttar som är inriktade på precisionsbetonat skytte föredrar ofta rena svarta riktmedel, och tycker att färgade punkter stör koncentrationen på att kornet är struket och centrerat i siktskåran. Andra skyttar tycker att färgpunkter underlättar att hitta riktmedlen fort vid snabbskytte, och särskilt då fiberoptiska punkter som har viss lyskraft.

 

 

Om det finns lämpliga riktmedel att köpa med inbyggd fiberoptik, så är det i regel mer lönsamt att byta till dessa, än att modifiera ett befintligt korn med fiberoptik. Det beror på att det är flera arbetsmoment för att eftermontera fiberoptik - kornet ska borras, fräsas för att släppa in ljus i fiberstaven uppifrån och därefter blåneras om. Men om det inte finns fiberoptiska korn att tillgå med rätt form och höjd, så kan det gå att modifiera ett befintligt korn, som på bilden ovanför. Borrningen gör jag i fräsmaskinen som på bilden till höger.

 

 

 

 

Färgade punkter kräver också en borrning för att ge färgen fäste i en liten "grop". Jag använder vitt eller orange färgpigment för infärgningen. Det går i regel inte att eftermontera fiberoptik i ett siktblad, eftersom det inte finns något sätt att släppa in ljus i fiberotiken uppifrån.